NL EN

Privacy

Lees hier wat wij met de gegevens doen die wij verzamelen.

Dit is het privacystatement dat hoort bij de website https://kordaat.nl.

Persoonsgegevens en toestemming

Op deze site gebruiken we je e-mailadres om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen wanneer je je inschrijft.

Uitwisseling van gegevens

Je gegevens, inclusief persoonsgegevens, kunnen we delen met onze partners. Bij het versturen van de nieuwsbrief delen we de gegevens met MailChimp. Als we informatie delen gebeurt dat op basis van een overeenkomst.

Beveiligingsmaatregelen

Kordaat is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We zorgen voor een versleutelde verbinding en werken met betrouwbare partners.

Bewaartermijn

Kordaat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Meer informatie

Je hebt het recht om je gegevens in te zien en ons te vragen je gegevens te verwijderen. Als je daar gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op.